Papadatos INTRODUCES

Petite Fleur armchair

Category: Sofas and armchairs

Petite Fleur - PAPADATOS

Round armchair

Petite Fleur - PAPADATOS
Designed by
Jacopo Giagnoni